Obiective turistice Muzee Maximizare
Înregistrare  Autentificare 
Cauta Obiectiv
Obiective

Muzeul National de Arta al Romaniei

   comments 13 Comentarii    Categoria Romania

Muzeul Naţional de Artă  diin Bucuresti  al Romaniei are trei galerii de artă şi o istorie regală.
Galeria de Artă Europeană, Galeria de Artă Veche Românească, Galeria de Artă Românească Modernă însumează opere expuse într-o manieră atractivă şi modernă, orice vizită fiind un mod agreabil şi instructiv de a petrece timpul.


DetaliiProfil :

Muzeu arta


Istoric


1882-1906 – Carol I îi angajează succesiv pe arhitecţii Paul Gottereau (1882-1885) şi Karl Liman (care colaborase şi la construirea castelului Peleş) pentru lucrări de extindere a palatului regal (actualul sediu al muzeului); pînă în 1906, palatul capătă o
dispunere spaţială asemănătoare cu cea actuală. În perioada 1930-1937 Carol II iniţiază lucrări de reconstrucţie şi amplificare a palatului, apelând la arhitectul Arthur Lorentz. Se încheie lucrările de refacere a corpului central al palatului şi este demolată vechea casa a lui Dinicu Golescu, iar pe locul ei se construieşte aripa de sud a palatului, numită Kretzulescu datorită apropierii de biserica omonimă. Acest nou corp al palatului include pentru prima oară spaţii destinate unei expuneri muzeale, pentru prezentarea colecţiei de artă a Coroanei României.

În anul 1948, prin hotărârea Consiliului de Miniştri, palatul regal din Calea Victoriei (cu excepţia sălilor de recepţie) trece în administrarea şi folosinţa Ministerului Artelor şi Informaţiilor, în perspectiva deschiderii unui muzeu naţional de artă. Sălile de recepţie din corpul central sunt atribuite Consiliului de Miniştri (devenit apoi Consiliul de Stat). 1990 - 2000 – Muzeul este închis pentru ample lucrări de renovare şi reamenajare, interval în care, pentru a-şi valorifica patrimoniul, organizează numai expoziţii temporare, atât la sediul său cât şi în străinătate.


Patrimoniu


După aproximativ şase luni de lucrări de reamenjare, Galeria de Artă Europeană a fost redeschisă publicului într-o nouă formulă. Importante lucrări de artă recent restaurate sunt din nou prilej de admiraţie - "Buna Vestire" de Tintoretto, "Întoarcerea fiului risipitor" de Bernardino Licinio, "Venus şi Amor" de Lucas Cranach cel Bătrân, "Triumful Fecioarei înconjurată de Îngeri" de Pedro Campaña. Premiera evenimentului o constituie includerea în expunerea permanentă a unui număr important de picturi, sculpturi şi obiecte de artă decorativă ce nu au mai fost prezentate publicului în ultimii ani. Dintre picturi amintim: "Lupta lui Hercule cu centaurul Nessus" de Luca Giordano, "Sfânta familie" de Giorgio Vasari, "Fuga lui Iacob" de Jean Tassel, "Iisus şi păcătoşii pocăiţi" atribuit lui Anton van Dyck sau prestigioasa donaţie "Madona cu Pruncul" de Francesco Raibolini (numit Il Francia), care a intrat în patrimoniul muzeului în 2004 şi este expusă acum pentru prima dată. Galeria de Artă Veche Românească conservă un număr de peste 9.500 de piese, colecţia fiind cea mai mare şi mai importantă de acest gen din ţară. Cele peste 8794 de picturi şi mai mult de 2118 de sculpturi care alcătuiesc patrimoniul Galeriei de Artă Românească Modernă constituie cea mai cuprinzătoare şi mai valoroasă colecţie de acest fel din ţară. Acest patrimoniu a sporit paralel cu evoluţia artei româneşti moderne, dacă ţinem seama că prima colecţie de lucrări de artă naţională, adăpostită la colegiul Sfîntul Sava din Bucureşti, s-a constitut în anul 1834. Redeschisă publicului în martie 2001, actuala expunere a Galeriei cuprinde aproximativ 736 de lucrări expuse în aripa Ştirbei a fostului Palat Regal, la etajul doi. Concepţia expunerii urmăreşte cronologic tendinţele artistice autohtone, descriind traseul artei româneşti în ultimele două secole, de la începutul secolului al XIX-lea - ilustrat prin desprinderea de arta bisericeascã - la epoca marilor clasici ai artei româneşti (Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Ştefan Luchian, Constantin Brâncuşi, Dimitrie Paciurea) şi până la arta contemporană. O parte importantă din patrimoniul de sculptură în piatră al Galeriei de Artă Veche Românească este găzduită de Muzeul Colecţiilor de Artă. Restaurarea "Corpului A" al Muzeului Colecţiilor de Artă a prilejuit şi repunerea în circuitul muzeal a pivniţelor acestuia. Cele trei încăperi boltite "în leagăn", cu firide terminate în arc frânt, practicate în pereţii de cărămidă aparentă, au constituit un spaţiu optim pentru organizarea lapidariului. În lapidariu sunt expuse pietre de mormânt, pisanii, ancadramente de uşi şi ferestre, coloane monumentale şi baze de coloană, capitele, piese valoroase din punct de vedere istoric, documentar, dar şi artistic, ilustrând meşteşugul şi măiestria meşterilor pietrari din Ţara Românească în timpul lui Neagoe Basarab, Matei Basarab, Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu, Nicolae Alexandru şi Constantin Mavrocordat. MUZEUL COLECŢIILOR DE ARTĂ - se află într-o clădire istorică a Bucureştiului - Palatul Romanit, a cărui construcţie a fost începută în primii ani ai veacului al XIX-lea. În deceniul al treilea al secolului XIX, edificiul a ajuns în posesia lui Grigore Romanit, mare vistiernic al domnitorului Grigore Ghica (1822-1828). În timpul lui Alexandru Ghica (1834-1842) clădirea a adăpostit Cancelaria Domnească şi, ulterior, Curtea Administrativă a Ţării Româneşti. După Unirea Principatelor Române (1859), ea a trecut în posesia Ministerului de Finanţe, care, în l884, a adăugat cele două corpuri laterale, păstrând în ansamblu stilul neoclasic iniţial. În anul l978, Palatul Romanit a primit o nouă destinaţie, prin crearea Muzeului Colecţiilor de Artă. După ample lucrări de consolidare şi restaurare, în corpul dinspre Calea Griviţei a Palatului Romanit, începând din toamna anului 2003, Muzeul Colecţiilor de Artă repune în circuit public 14 din cele 44 de colecţii donate statului român începând cu anul 1927. Predominantă este arta românească reprezentată prin valoroase piese de artă populară (icoane pe sticlă şi pe lemn, ceramică, mobilier, ţesături din secolele XVIII - XIX) şi prin creaţiile unor artişti precum Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Ioan Andreescu, Jean Al. Steriadi, Francisc Şirato, Gheorghe Petraşcu, Nicolae Tonitza, Nicolae Dărăscu, Theodor Pallady, Iosif Iser, Alexandru Ciucurencu. Sculptura românească este ilustrată de creaţiile lui Oscar Han, Corneliu Medrea, Miliţa Pătraşcu şi Celine Emilian. Arta extrem orientală, prezentă în aproape fiecare colecţie, se impune prin statuete tibetane din bronz şi bronz aurit, cloisonné-uri, precum şi netzuke-uri din lemn şi fildeş datând din secolele XVIII-XIX. Patrimoniul de artă decorativă al colecţiilor reuneşte preţioase piese europene: porţelan, sticlă de Boemia, mobilier, alături de obiecte de artă veche egipteană (vase, statuete, monede), de broderii orientale, covoare turceşti şi de Transilvania din secolele XVII – XIX, şi ceramică persană din aceeaşi perioadă. În colecţiile muzeului se găsesc şi lucrări ale unor artişti cunoscuţi din şcoalile franceză, olandeză, italiană, precum Camille Pissarro, Vincent van Gogh, Bernardo Strozzi. Restaurarea corpului dinspre Calea Griviţei al Muzeului Colecţiilor de Artă a prilejuit repunerea în circuitul muzeal a pivniţelor Palatului Romanit cu frumoasele sale bolţi, în care s-a organizat un lapidarium ce cuprinde fragmente de sculptură în piatră din patrimoniul Secţiei de Artă Veche Românească a Muzeului Naţional de Artă al României.Tarife (Preturi) intrare Muzeul National de Arta al RomanieiPret Intrare - Tarife bilet intrarePret bilet intrare Muzeul National de Arta al RomanieiGaleria de Artă Europeană 8 LEI

Galeria Naţională (Tezaur inclus) 10 LEI
bilete combinate Galeria de Artă Europeană +

Galeria Naţională (Tezaur inclus) 15 LEI

Gratuitati

• Prima miercuri a fiecărei luni: gratuit

• Elevi, studenţi şi pensionari: 50% reducere (cu legitimaţii valabile)

• Posesorii de carduri Euro 26, cu vârsta până în 26 de ani: 50% reducere (cu legitimaţii valabile)

Beneficiază de gratuitate la biletele de intrare în muzeu:
• Ziarişti din redacţiile culturale, membri ai Uniunii Artiştilor Plastici, veterani, preşcolari, elevi şi studenţi arte plastice
• angajaţii Ministerului Culturii şi Cultelor
• angajaţii serviciilor deconcentrate ale acestuia
• angajaţii reţelei de muzee din România
• posesorii cardurilor ICOM
• angajaţii Institutului Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării
• delegaţiile oficiale precum şi alte delegaţii cu caracter cultural, cu aprobarea Ministerului Culturii şi Cultelor, în limita programului de funcţionare al muzeului
• membrii asociaţiei Prietenii MNAR

Biletul de intrare este valabil întreaga zi. Vizitatorii sunt rugaţi să păstreze biletul pentru control.
Garderoba este obligatorie pentru bagaje de dimensiuni mari, umbrele, etc.
Accesul cu mâncare şi băutură în săli este strict interzis.
Vizitatorii cu handicap locomotor: expunerea accesibilă, în prezenţa unui însoţitor.


Vizite ghidate:
Pentru prezentări în limbile română, engleză şi franceză, realizate pe baza unei programări, se percepe taxă. Grupurile care beneficiază de ghidaj nu pot depăşi 25 de persoane. Programarea pentru ghidaje este obligatorie şi se face cu cel puţin trei zile în avans.
Tipuri de grupuri română franceză, engleză
1 - 25 persoane 70 LEI/ora 150 LEI/ora

Pentru Galeria de Arta Romaneasca Veche, muzeul va pune la dispozitie un audioghid.
Tarif: 10 lei/persoana, disponibil in limbile: romana, franceza si engleza.

Şcoli: Pentru vizite ghidate este necesară programare. Profesorii care doresc să organizeze vizite tematice beneficiază, la cerere, de consultanţă gratuită.

Programe adresate publicului

Tarife pentru programele cu grădiniţe şi şcoli

Vizită activă -- 2 LEI/copil

Atelier de creaţie -- 5 LEI/copil

Profesor însoţitor -- gratuit

Pentru participanţii la un întreg ciclu de lecţii, cel de-al patrulea program este gratuit.

Tarife pentru programele cu familii: 5 lei / persoană

Programele pentru adolescenţi: 2 lei / persoană

Atelierul Pasărea ascunsă în piatră: 10 lei / persoană

Tarife pentru programele adresate publicului adult
• programul Rendez-vous cultural: taxa biletului de intrare în expoziţie + taxă de 5 lei / persoană
• programele Un ceas pentru artă şi Opera sub clar de…lupă: taxa biletului de intrare în expoziţie

Pentru detalii privind programele adresate publicului şi posibilităţile de participare, vezi Programe pentru public.

Fotografieri şi filmări video:
• taxă de fotografiere amatori (pentru uz personal, fără bliţ sau trepied): 50 lei
• taxă de filmare amatori: 50 lei
• taxă de fotografiere profesionişti: 2000 lei / oră
• taxă de filmare profesionişti: 2000 lei / oră


Program Muzeul National de Arta al RomanieiProgram Intrare


Program vizitare Muzeul National de Arta al Romaniei

Miercuri-Duminică 11.00 –19.00 (mai-septembrie);
10.00 – 18.00 (octombrie-aprilie)

Închis: luni, marţi, 1 ianuarie, prima şi a doua zi de Paşte, prima şi a doua zi de Rusalii, 1 mai, 15 august, 1, 25 şi 26 decembrie

Casele de bilete şi standul muzeului se închid cu 30 de minute înainte de închiderea muzeului.


Modalitati accesModalitati acces


Metrou - Piaţa Romană | Universitate
Autobuz - Sala Palatului, Ştirbei Vodă – 178/Luterană – 126, 368/ Bd. N. Bălcescu – 122, 268, 300, 368/ Grădina Cişmigiu, Universitate – 122, 137, 336, 601
Troileibuz - Grădina Cişmigiu, Universitate – 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91, 92


Harta localizare Muzeul National de Arta al Romaniei


Harta localizare Muzeul National de Arta al Romaniei traseul rute aute distanta pe harta Bucuresti. Afla cum poti sa ajungi ca pieton sau cu masine. Trasee rutiere configurabile pana la obiectiv
  • De la:

  • La:
  • Bucureşti, Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, 010063

  • Via:Contact Muzeul National de Arta al RomanieiAdresa Muzeul National de Arta al RomanieiTara : Romania

Localitatea : Bucuresti

Adresa : Bucureşti, Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, 010063

Telefon : 021.314 81 19

Website : www.mnar.arts.ro

Email E-mail    Permalink Permalink    Tag Tag: arta    ratingArticle Rating (28 voturi)

Articole din aceeasi categorie Articole din aceeasi categorie

Galeria Anaid Art
Muzeul Anaid de arta contemporana a fost infiint in anul 2003. Anaid Art Gallery este o galerie de artă privată care promovează arta contemporană românească, Anaid Art Gallery este o galerie de artă... »

Muzeul Theodor Pallady Romania
Muzeul Theodor Pallady Face parte din MUZEUL NAŢIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI »

MUZEUL ZAMBACCIAN Romania
MUZEUL K. H. ZAMBACCIAN din Bucuresti Face parte din MUZEUL NAŢIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI »

MUZEUL COLECŢIILOR DE ARTĂ
MUZEUL COLECŢIILOR DE ARTĂ - atentiune momentan este inchis Face parte din MUZEUL NAŢIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI »

Vota Da un calificativ

Noteaza Noteaza   

    Noteaza-l        

Comentati adaugati informatii Comentati - adaugati informatii

“I know everyone will be gripped in winter, frozen through in one,http://www.guccishoesfactories.net/, cold morning,Canada Goose Outlet, the next day,Sacs Longchamp Pairs, would never see the sun,North Clearance Outlet Online, every life will experience, their winter,Burberry Outlet Online, alone and slowly turn cold,Coach Outlet Online, who can not help anyone,Marc Jacobs Outlet, that cold winter,Michael Kors Outlet Online, my father leaning scrawny uncle,North Jackets Clearance, house to house in the snow,Ralph Lauren UK, to the village young,Gucci Factory Outlet, and old man on New Year's,Coach Factory, under every household shrine,, must struggle to kowtow,Ralph Lauren Outlet Online, even the way to go, unstable uncle,Hollister UK Shops, each finished a head, knock on the hand,Beats by Dre, holding the man of the house,Michael Kors Outlet, shaking the two,Coach Outlet USa, with tears.”
Autore polo2014 5 martie 2014 @ 14:47
Autore Sumit 16 decembrie 2015 @ 19:08
Autore Suumit 27 ianuarie 2016 @ 08:01
Autore shivaay second day collection 21 septembrie 2016 @ 07:29
“20161209caiyan

coach outlet


ray ban sunglasses


rolex daytona


cheap nike air max


michael kors outlet


coach outlet store


louis vuitton outlet


louis vuitton outlet


michael kors outlet clearance


air jordan retro


cheap oakleys


michael kors outlet


cheap ray ban sunglasses


louis vuitton canada


rayban


adidas outlet


ray bans


coach factory outlet


rolex watches


ugg boots


longchamp bags


christian louboutin outlet


canada goose


true religion outlet


ugg boots outlet


cheap oakley sunglasses


pandora jewelry outlet


dolce and gabbana outlet


michael kors purses


louboutin


ugg boots


michael kors outlet clearance


birkenstock shoes


ugg boots canada


louis vuitton


kd 9 shoes


pandora


buy red bottoms


canada goose outlet


coach factory outlet


hollister kids


christian louboutin


replica watches


pandora uk


longchamp outlet


coach factory outlet


cheap oakley sunglasses


canada goose uk


nike shoes


jordan shoes


nfl jerseys


coach factory outlet


polo outlet


fitflops


nike air max outlet


red bottoms shoes


oakley vault


valentino


pandora jewelry


michael kors outlet online


ray ban sunglasses outlet


nike factory store


christian louboutin shoes


birkenstock sandals


lebron james shoes 2016


gucci handbags


coach outlet


nike air force 1


true religion jeans


fit flops


uggs


toms outlet


nike cortez


true religion outlet


ray ban eyeglasses


longchamp handbags


cheap oakley sunglasses


ugg outlet


true religion jeans


canada goose outlet


chaussures louboutin


ray ban sunglasses


borse gucci


ralph lauren outlet


nike air max


cheap uggs


michael kors handbags


converse outlet


adidas yeezy


kobe shoes


adidas superstar


coach outlet


adidas nmd


ed hardy clothing


coach factory outlet


louis vuitton bags


cheap jordans


coach outlet


coach factory outlet


nmd adidas


abercrombie kids


longchamp outlet store


cheap uggs


christian louboutin shoes


nike free flyknit


michael kors canada


canada goose outlet


coach factory outlet


true religion outlet


fit flops


true religion


jimmy choo


coach outlet store


birkenstocks


coach factory outlet


nmd adidas


oakley sunglasses


true religion jeans


vans shoes


levis jeans


oakley sunglasses


coach outlet


rolex replica watches


ugg boots outlet


true religion


adidas outlet


ugg boots clearance


christian louboutin sale


coach factory outlet


michael kors outlet


michael kors outlet clearance


red bottoms


true religion outlet


canada goose


canada goose jackets


timberland boots outlet


converse shoes


birkenstock sandals


cheap jordans


holliste sale


lebron james shoes


michael kors outlet


michael kors uk


burberry outlet


cheap nike shoes


birkenstock sandals


pandora outlet


oakley sunglasses


polo ralph lauren


toms shoes


michael kors handbags


michael kors outlet


air jordan uk


wholesale nike shoes


adidas yeezy boost


supra for sale


louis vuitton outlet store


christian louboutin outlet


tory burch outlet


true religion outlet store


abercrombie and fitch outlet


ugg australia


ysl outlet online


ugg outlet


toms shoes outlet


timberland boots


hollister clothing


uggs canada


christian louboutin shoes


canada goose outlet online


kate spade handbags


timberland boots


coach outlet


ralph lauren


ed hardy


pandora jewelry


cheap uggs


kevin durant shoes


michael kors handbags


kate spade outlet


christian louboutin


ysl outlet


adidas stan smith


longchamp uk


michael kors handbags outlet


longchamp handbags


doudoune moncler


coach outlet


nike huarache


true religion


ugg australia


ugg boots


the north face outlet


cheap nfl jerseys


canada goose jackets


cheap mlb jerseys


moncler outlet


oakley vault sunglasses


ray ban sunglasses discount


cheap jordans


cheap oakleys


rolex watches


vans outlet store


ray ban sunglasses


cheap jordans


kate spade


ugg outlet


uggs


michael kors canada


michael kors purses


canada goose outlet


pandora charms


tory burch outlet store


michael kors bags


ray ban sunglasses


uggs


jerseys wholesale


red bottoms shoes


kate spade handbags


gucci outlet


kate spade handbags


coach outlet


ugg outlet


levis outlet online


canada goose uk


oakley sunglasses


coach factory outlet


uggs


pandora charms


celine outlet store


polo ralph lauren outlet online


coach outlet store


michael kors outlet


oakley sunglasses outlet


lacoste shoes


ed hardy sale


true religion outlet


yeezy boost


michael kors outlet online


birkenstocks


ralph lauren pas cher


canada goose sale


louis vuitton outlet


north face jackets


fitflops sale clearance


michael kors outlet store


michael kors handbags


nike store


hermes handbags


michael kors outlet


ugg outlet


puma shoes


the north face


ugg sale


oakley sunglasses


louboutin shoes


polo ralph lauren outlet


moncler outlet


cheap jordans free shipping


hermes birkin


jordan shoes


gucci outlet


canada goose jackets uk


ugg australia


coach factory outlet


christian louboutin


adidas super color


fitflops


ugg outlet


true religion jeans


cheap jordans


gucci outlet


ugg boots


canada goose jackets


louboutin uk


louis vuitton handbags


fake rolex


jordan pas cher


armani exchange


michael kors outlet clearance


christian louboutin shoes


ferragamo shoes


rolex watches


toms shoes outlet


nike blazer low


sac louis vuitton pas cher


louis vuitton outlet


chaussure louboutin


cheap uggs


ugg canada


michael kors outlet


michael kors outlet online


pandora jewelry


louis vuitton outlet


fitflops sale clearance


hugo boss


louis vuitton handbags


michael kors outlet online


louis vuitton outlet


ralph lauren outlet online


uggs outlet


moncler outlet


pandora bracelet


polo ralph lauren outlet online


coach outlet


longchamp


bottega veneta


abercrombie and fitch


ugg boots canada


converse trainers


michael kors outlet


christian louboutin outlet


louboutin


michael kors handbags


michael kors outlet


michael kors outlet


pandora uk


cheap mlb jerseys


michael kors outlet


yeezy boost 350


cheap ugg boots


ugg boots outlet


nike shoes for men


yeezy 350 boost


adidas nmd


coach outlet


moncler


michael kors handbags


oakley sunglasses


coach outlet


rolex replica watches


canada goose


ralph lauren outlet


adidas nmd


cheap jordans


yeezy boost 350


cheap uggs


michael kors outlet


burberry outlet canada


polo outlet


ugg australia


cheap ray bans


canada goose


red bottoms outlet online


coach outlet


canada goose jackets


coach outlet store online clearances


coach outlet store


celine outlet


rolex watches uk


ray ban sunglasses


adidas shoes


coach factory outlet


ed hardy


ugg outlet store


pandora charms


cheap jordans


oakley sunglasses


christian louboutin outlet


louis vuitton handbags outlet


longchamp outlet


cheap jerseys


red bottoms


cheap jordan shoes


adidas yeezy


coach outlet


polo outlet


polo ralph lauren outlet online


longchamp bags


nike free run flyknit


kate spade outlet


ray ban sunglasses


toms shoes


michael kors outlet


ralph lauren outlet


hugo boss outlet


canada goose sale


moncler jackets


michael kors handbags


canada goose


coach outlet store online clearances


nike store


moncler jackets


ugg australia boots

20161209caiyan

Autore chanyuan 9 decembrie 2016 @ 04:52
Autore Semoga Bermanfaat 14 ianuarie 2017 @ 06:13
Autore gmail login 20 ianuarie 2017 @ 20:09

ugg boots for women


Air Max 90


ugg boots outlet online


Jordan Sneakers For Sale


portafoglio michael kors


Chaussure Nike Pas Cher


Uomo Hogan


Ugg Homme Pas cher


canada goose sale online


vans shoe store


ugg boots classic


Air Jordan Release Date


nike sneakers


canada goose jacket outlet


Orecchini Pandora


Nike Air Women


moncler jacket sale


Nike Shoes Sale Store


Timberland skor


The official UGG


Boty Nike Air


Nike Air Jordan 11


Nike Zapatos


nike jordan shoes


Womens Ugg Boots


new jordan releases


nike sportschuhe damen


Veste Moncler Pas Cher


goedkope nike air max


Doudoune Femme Pas Cher


nike shoes


nike mercurial soccer cleats


retro jordans for cheap


adidas store


Nike Air Max 90


Michael Kors Handbags Discount


Canada Goose Outlet


moncler coats for women


uggs for cheap


Stone Island Outlet


new pandora charms


air force one pas cher


Jordan Future


uggs for women


nike air schuhe herren


Uggs Outlet Store


scarpe hogan outlet


Oakley Sunglasses Cheap


Adidas Shoes Discount Marketplace


nike air


23 is back


new yeezy shoes


Vans Black Sneakers


Ugg Femme Pas Cher


Pandora Beads And Charms


ugg boots cheap


Air Jordan Retro Sale


Adidas Originals Superstar


Ugg Grise Pas Cher


uggs outlet


zapatos de futbol nike


Nike Air Max Boutique


pandora bracelet charms


scarpe nike


Botte Ugg Femme


nike chaussures


cheap christian louboutin


coach factory outlet online


nike schuhe günstig


Moncler Store


australia uggs outlet


converse store


toms sale


ray ban wayfarer eyeglasses


nike free


nike joggesko


Bottes Ugg Femme Pas Cher


botas de futbol


chaussure Nike homme


Ray ban sale online


moncler outlet


cheap uggs


chaussures nike pas cher


Cheap Michael Kors


Oakley Outlet


nike sportschuhe


toms shoes outlet


cheap air max outlet


adidas outlet


Sheepskin Ugg Boots


Timberland Outlet


Chaussure Nike Air Max Pas Cher


Anelli Pandora


Jordan Schoenen


Moncler Sale


zapatillas nike baratas


religion store


Michael Kors


Ray-Ban Official Discounted Site


Doudoune Moncler Pas Cher


sac a main michael kors


hyperdunk 2014


Yeezy Black


Michael Kors Outlet


Pandora Official Website


michael kors bags outlet


Veste Moncler Femme


pandora rings


cheap uggs for women


Air Max Femme


abercrombie and fitch store


Kobe Shoes Nike


Sportschuhe Nike


Boutique Ugg


nike air max running shoes


nike damenschuhe


adidas schoenen


Adidas Superstar


billige nike sko


Doudoune Moncler Solde


Yeezy Boost Sale Online


Michael Kors handbag on sale


Jordan Store


cheap nike air max


air jordan


Nike Store


Air Nike


Nike Pas Cher Femme


longchamp bags on sale


Canada Goose Outlet


Ugg Classic Tall


newest lebron shoes


huarache sneakers


ugg factory outlet


michael kors handbags on sale


Nike Air Max Cheap


louboutin heels


Nike Online Store


reebok running shoes


Uggs Pas Cher Soldes


Bottes Ugg Pas Cher


Doudoune Moncler Femme Pas Cher


australia uggs outlet


Ugg Outlet Online Store


Ugg boots Sale


fitflops sale uk


Toms Outlet Online


chaussure basket homme


Nike Air 90


Nike Air Huarache For Sale


pandora charm bracelet sale


ugg clearance


pandora online


sac coach soldes


Canada Goose Outlet Store


pandora jewelry store


moncler girls


Moncler Jacket Womens


tru religion jeans


Nike Factory Store


Nike Air Sneakers


Michael Kors handbag discount


longchamp tote bag


nike sb stefan janoski


Ugg Pas Cher Femme


Ugg Pas Cher En France


adidas kläder


christian louboutin outlet


Lebron 13


nike tn pas cher


Chestnut Ugg Boots


Coach Bags On Sale


Sneakers Nike


cheap real uggs


hogan scontate


ugg outlet online


Air Huarache


Moncler Outlet Online


Cheap Stone Island Jackets


Air Max Sneakers


Air Max For Sale


Air Jordan News


Canada Goose Official Site


zapatillas running


Soccer Boots Outlet nike


womens nike air max


zapatilla adidas


pandora outlet store


Ugg Boots On Clearance


ugg store


adidas outlet stores online


official NHL jerseys


Original Ugg Boots


nfl store


Toms Shoes For Women


canada goose jackets on sale


Negozi Pandora


Nike Pas Cher Homme


pandora beads


Ugg Noir Pas Cher


Ugg Button


Doudoune Moncler Site Officiel


chaussures de foot pas cher


Soldes Ugg


hogan rebel donna


prada outlet


nike air jordan pas cher


Pandora Store


hhcg 2.3
Autore hhcg 3 februarie 2017 @ 09:02
Autore shubham 3 mai 2017 @ 11:24
Autore aditya verma 8 mai 2017 @ 09:29
Autore Muhammad Mohsin 8 mai 2017 @ 09:33
“I think this information is very interesting and also usefulobat herbal. thank you for sharing the information and I wait for further information.obat green worldobat alami
Autore Jhon 18 mai 2017 @ 05:15

Adaugati un comentariu Adaugati un comentariu

Numele (este necesar)

Email-ul (este necesar)

Website

CAPTCHA image
Enter the code shown above:

Footersite Maximizare
Copyright 2009-2013 by Oferte Last Minute
 Condiţii de Utilizare   Privacy Statement   Oferte Agentii Turism 
Home  |  LastMinute  |  Litoral  |  SKI  |  Revelion  |  Craciun  |  CityBreak  |  VACANTE  |  Circuite  |  Hoteluri pensiuni  |  Agentii Turism  |  Zone Turistice  |  Contact