Obiective turistice Muzee Maximizare
Înregistrare  Autentificare 
Cauta Obiectiv
Obiective

Muzeul National de Arta al Romaniei

   comments 4 Comentarii    Categoria Romania

Muzeul Naţional de Artă  diin Bucuresti  al Romaniei are trei galerii de artă şi o istorie regală.
Galeria de Artă Europeană, Galeria de Artă Veche Românească, Galeria de Artă Românească Modernă însumează opere expuse într-o manieră atractivă şi modernă, orice vizită fiind un mod agreabil şi instructiv de a petrece timpul.


DetaliiProfil :

Muzeu arta


Istoric


1882-1906 – Carol I îi angajează succesiv pe arhitecţii Paul Gottereau (1882-1885) şi Karl Liman (care colaborase şi la construirea castelului Peleş) pentru lucrări de extindere a palatului regal (actualul sediu al muzeului); pînă în 1906, palatul capătă o
dispunere spaţială asemănătoare cu cea actuală. În perioada 1930-1937 Carol II iniţiază lucrări de reconstrucţie şi amplificare a palatului, apelând la arhitectul Arthur Lorentz. Se încheie lucrările de refacere a corpului central al palatului şi este demolată vechea casa a lui Dinicu Golescu, iar pe locul ei se construieşte aripa de sud a palatului, numită Kretzulescu datorită apropierii de biserica omonimă. Acest nou corp al palatului include pentru prima oară spaţii destinate unei expuneri muzeale, pentru prezentarea colecţiei de artă a Coroanei României.

În anul 1948, prin hotărârea Consiliului de Miniştri, palatul regal din Calea Victoriei (cu excepţia sălilor de recepţie) trece în administrarea şi folosinţa Ministerului Artelor şi Informaţiilor, în perspectiva deschiderii unui muzeu naţional de artă. Sălile de recepţie din corpul central sunt atribuite Consiliului de Miniştri (devenit apoi Consiliul de Stat). 1990 - 2000 – Muzeul este închis pentru ample lucrări de renovare şi reamenajare, interval în care, pentru a-şi valorifica patrimoniul, organizează numai expoziţii temporare, atât la sediul său cât şi în străinătate.


Patrimoniu


După aproximativ şase luni de lucrări de reamenjare, Galeria de Artă Europeană a fost redeschisă publicului într-o nouă formulă. Importante lucrări de artă recent restaurate sunt din nou prilej de admiraţie - "Buna Vestire" de Tintoretto, "Întoarcerea fiului risipitor" de Bernardino Licinio, "Venus şi Amor" de Lucas Cranach cel Bătrân, "Triumful Fecioarei înconjurată de Îngeri" de Pedro Campaña. Premiera evenimentului o constituie includerea în expunerea permanentă a unui număr important de picturi, sculpturi şi obiecte de artă decorativă ce nu au mai fost prezentate publicului în ultimii ani. Dintre picturi amintim: "Lupta lui Hercule cu centaurul Nessus" de Luca Giordano, "Sfânta familie" de Giorgio Vasari, "Fuga lui Iacob" de Jean Tassel, "Iisus şi păcătoşii pocăiţi" atribuit lui Anton van Dyck sau prestigioasa donaţie "Madona cu Pruncul" de Francesco Raibolini (numit Il Francia), care a intrat în patrimoniul muzeului în 2004 şi este expusă acum pentru prima dată. Galeria de Artă Veche Românească conservă un număr de peste 9.500 de piese, colecţia fiind cea mai mare şi mai importantă de acest gen din ţară. Cele peste 8794 de picturi şi mai mult de 2118 de sculpturi care alcătuiesc patrimoniul Galeriei de Artă Românească Modernă constituie cea mai cuprinzătoare şi mai valoroasă colecţie de acest fel din ţară. Acest patrimoniu a sporit paralel cu evoluţia artei româneşti moderne, dacă ţinem seama că prima colecţie de lucrări de artă naţională, adăpostită la colegiul Sfîntul Sava din Bucureşti, s-a constitut în anul 1834. Redeschisă publicului în martie 2001, actuala expunere a Galeriei cuprinde aproximativ 736 de lucrări expuse în aripa Ştirbei a fostului Palat Regal, la etajul doi. Concepţia expunerii urmăreşte cronologic tendinţele artistice autohtone, descriind traseul artei româneşti în ultimele două secole, de la începutul secolului al XIX-lea - ilustrat prin desprinderea de arta bisericeascã - la epoca marilor clasici ai artei româneşti (Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Ştefan Luchian, Constantin Brâncuşi, Dimitrie Paciurea) şi până la arta contemporană. O parte importantă din patrimoniul de sculptură în piatră al Galeriei de Artă Veche Românească este găzduită de Muzeul Colecţiilor de Artă. Restaurarea "Corpului A" al Muzeului Colecţiilor de Artă a prilejuit şi repunerea în circuitul muzeal a pivniţelor acestuia. Cele trei încăperi boltite "în leagăn", cu firide terminate în arc frânt, practicate în pereţii de cărămidă aparentă, au constituit un spaţiu optim pentru organizarea lapidariului. În lapidariu sunt expuse pietre de mormânt, pisanii, ancadramente de uşi şi ferestre, coloane monumentale şi baze de coloană, capitele, piese valoroase din punct de vedere istoric, documentar, dar şi artistic, ilustrând meşteşugul şi măiestria meşterilor pietrari din Ţara Românească în timpul lui Neagoe Basarab, Matei Basarab, Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu, Nicolae Alexandru şi Constantin Mavrocordat. MUZEUL COLECŢIILOR DE ARTĂ - se află într-o clădire istorică a Bucureştiului - Palatul Romanit, a cărui construcţie a fost începută în primii ani ai veacului al XIX-lea. În deceniul al treilea al secolului XIX, edificiul a ajuns în posesia lui Grigore Romanit, mare vistiernic al domnitorului Grigore Ghica (1822-1828). În timpul lui Alexandru Ghica (1834-1842) clădirea a adăpostit Cancelaria Domnească şi, ulterior, Curtea Administrativă a Ţării Româneşti. După Unirea Principatelor Române (1859), ea a trecut în posesia Ministerului de Finanţe, care, în l884, a adăugat cele două corpuri laterale, păstrând în ansamblu stilul neoclasic iniţial. În anul l978, Palatul Romanit a primit o nouă destinaţie, prin crearea Muzeului Colecţiilor de Artă. După ample lucrări de consolidare şi restaurare, în corpul dinspre Calea Griviţei a Palatului Romanit, începând din toamna anului 2003, Muzeul Colecţiilor de Artă repune în circuit public 14 din cele 44 de colecţii donate statului român începând cu anul 1927. Predominantă este arta românească reprezentată prin valoroase piese de artă populară (icoane pe sticlă şi pe lemn, ceramică, mobilier, ţesături din secolele XVIII - XIX) şi prin creaţiile unor artişti precum Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Ioan Andreescu, Jean Al. Steriadi, Francisc Şirato, Gheorghe Petraşcu, Nicolae Tonitza, Nicolae Dărăscu, Theodor Pallady, Iosif Iser, Alexandru Ciucurencu. Sculptura românească este ilustrată de creaţiile lui Oscar Han, Corneliu Medrea, Miliţa Pătraşcu şi Celine Emilian. Arta extrem orientală, prezentă în aproape fiecare colecţie, se impune prin statuete tibetane din bronz şi bronz aurit, cloisonné-uri, precum şi netzuke-uri din lemn şi fildeş datând din secolele XVIII-XIX. Patrimoniul de artă decorativă al colecţiilor reuneşte preţioase piese europene: porţelan, sticlă de Boemia, mobilier, alături de obiecte de artă veche egipteană (vase, statuete, monede), de broderii orientale, covoare turceşti şi de Transilvania din secolele XVII – XIX, şi ceramică persană din aceeaşi perioadă. În colecţiile muzeului se găsesc şi lucrări ale unor artişti cunoscuţi din şcoalile franceză, olandeză, italiană, precum Camille Pissarro, Vincent van Gogh, Bernardo Strozzi. Restaurarea corpului dinspre Calea Griviţei al Muzeului Colecţiilor de Artă a prilejuit repunerea în circuitul muzeal a pivniţelor Palatului Romanit cu frumoasele sale bolţi, în care s-a organizat un lapidarium ce cuprinde fragmente de sculptură în piatră din patrimoniul Secţiei de Artă Veche Românească a Muzeului Naţional de Artă al României.Tarife (Preturi) intrare Muzeul National de Arta al RomanieiPret Intrare - Tarife bilet intrarePret bilet intrare Muzeul National de Arta al RomanieiGaleria de Artă Europeană 8 LEI

Galeria Naţională (Tezaur inclus) 10 LEI
bilete combinate Galeria de Artă Europeană +

Galeria Naţională (Tezaur inclus) 15 LEI

Gratuitati

• Prima miercuri a fiecărei luni: gratuit

• Elevi, studenţi şi pensionari: 50% reducere (cu legitimaţii valabile)

• Posesorii de carduri Euro 26, cu vârsta până în 26 de ani: 50% reducere (cu legitimaţii valabile)

Beneficiază de gratuitate la biletele de intrare în muzeu:
• Ziarişti din redacţiile culturale, membri ai Uniunii Artiştilor Plastici, veterani, preşcolari, elevi şi studenţi arte plastice
• angajaţii Ministerului Culturii şi Cultelor
• angajaţii serviciilor deconcentrate ale acestuia
• angajaţii reţelei de muzee din România
• posesorii cardurilor ICOM
• angajaţii Institutului Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării
• delegaţiile oficiale precum şi alte delegaţii cu caracter cultural, cu aprobarea Ministerului Culturii şi Cultelor, în limita programului de funcţionare al muzeului
• membrii asociaţiei Prietenii MNAR

Biletul de intrare este valabil întreaga zi. Vizitatorii sunt rugaţi să păstreze biletul pentru control.
Garderoba este obligatorie pentru bagaje de dimensiuni mari, umbrele, etc.
Accesul cu mâncare şi băutură în săli este strict interzis.
Vizitatorii cu handicap locomotor: expunerea accesibilă, în prezenţa unui însoţitor.


Vizite ghidate:
Pentru prezentări în limbile română, engleză şi franceză, realizate pe baza unei programări, se percepe taxă. Grupurile care beneficiază de ghidaj nu pot depăşi 25 de persoane. Programarea pentru ghidaje este obligatorie şi se face cu cel puţin trei zile în avans.
Tipuri de grupuri română franceză, engleză
1 - 25 persoane 70 LEI/ora 150 LEI/ora

Pentru Galeria de Arta Romaneasca Veche, muzeul va pune la dispozitie un audioghid.
Tarif: 10 lei/persoana, disponibil in limbile: romana, franceza si engleza.

Şcoli: Pentru vizite ghidate este necesară programare. Profesorii care doresc să organizeze vizite tematice beneficiază, la cerere, de consultanţă gratuită.

Programe adresate publicului

Tarife pentru programele cu grădiniţe şi şcoli

Vizită activă -- 2 LEI/copil

Atelier de creaţie -- 5 LEI/copil

Profesor însoţitor -- gratuit

Pentru participanţii la un întreg ciclu de lecţii, cel de-al patrulea program este gratuit.

Tarife pentru programele cu familii: 5 lei / persoană

Programele pentru adolescenţi: 2 lei / persoană

Atelierul Pasărea ascunsă în piatră: 10 lei / persoană

Tarife pentru programele adresate publicului adult
• programul Rendez-vous cultural: taxa biletului de intrare în expoziţie + taxă de 5 lei / persoană
• programele Un ceas pentru artă şi Opera sub clar de…lupă: taxa biletului de intrare în expoziţie

Pentru detalii privind programele adresate publicului şi posibilităţile de participare, vezi Programe pentru public.

Fotografieri şi filmări video:
• taxă de fotografiere amatori (pentru uz personal, fără bliţ sau trepied): 50 lei
• taxă de filmare amatori: 50 lei
• taxă de fotografiere profesionişti: 2000 lei / oră
• taxă de filmare profesionişti: 2000 lei / oră


Program Muzeul National de Arta al RomanieiProgram Intrare


Program vizitare Muzeul National de Arta al Romaniei

Miercuri-Duminică 11.00 –19.00 (mai-septembrie);
10.00 – 18.00 (octombrie-aprilie)

Închis: luni, marţi, 1 ianuarie, prima şi a doua zi de Paşte, prima şi a doua zi de Rusalii, 1 mai, 15 august, 1, 25 şi 26 decembrie

Casele de bilete şi standul muzeului se închid cu 30 de minute înainte de închiderea muzeului.


Modalitati accesModalitati acces


Metrou - Piaţa Romană | Universitate
Autobuz - Sala Palatului, Ştirbei Vodă – 178/Luterană – 126, 368/ Bd. N. Bălcescu – 122, 268, 300, 368/ Grădina Cişmigiu, Universitate – 122, 137, 336, 601
Troileibuz - Grădina Cişmigiu, Universitate – 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91, 92


Harta localizare Muzeul National de Arta al Romaniei


Harta localizare Muzeul National de Arta al Romaniei traseul rute aute distanta pe harta Bucuresti. Afla cum poti sa ajungi ca pieton sau cu masine. Trasee rutiere configurabile pana la obiectiv
  • De la:

  • La:
  • Bucureşti, Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, 010063

  • Via:Contact Muzeul National de Arta al RomanieiAdresa Muzeul National de Arta al RomanieiTara : Romania

Localitatea : Bucuresti

Adresa : Bucureşti, Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, 010063

Telefon : 021.314 81 19

Website : www.mnar.arts.ro

Email E-mail    Permalink Permalink    Tag Tag: arta    ratingArticle Rating (27 voturi)

Articole din aceeasi categorie Articole din aceeasi categorie

Galeria Anaid Art
Muzeul Anaid de arta contemporana a fost infiint in anul 2003. Anaid Art Gallery este o galerie de artă privată care promovează arta contemporană românească, Anaid Art Gallery este o galerie de artă... »

Muzeul Theodor Pallady Romania
Muzeul Theodor Pallady Face parte din MUZEUL NAŢIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI »

MUZEUL ZAMBACCIAN Romania
MUZEUL K. H. ZAMBACCIAN din Bucuresti Face parte din MUZEUL NAŢIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI »

MUZEUL COLECŢIILOR DE ARTĂ
MUZEUL COLECŢIILOR DE ARTĂ - atentiune momentan este inchis Face parte din MUZEUL NAŢIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI »

Vota Da un calificativ

Noteaza Noteaza   

    Noteaza-l        

Comentati adaugati informatii Comentati - adaugati informatii

“I know everyone will be gripped in winter, frozen through in one,http://www.guccishoesfactories.net/, cold morning,Canada Goose Outlet, the next day,Sacs Longchamp Pairs, would never see the sun,North Clearance Outlet Online, every life will experience, their winter,Burberry Outlet Online, alone and slowly turn cold,Coach Outlet Online, who can not help anyone,Marc Jacobs Outlet, that cold winter,Michael Kors Outlet Online, my father leaning scrawny uncle,North Jackets Clearance, house to house in the snow,Ralph Lauren UK, to the village young,Gucci Factory Outlet, and old man on New Year's,Coach Factory, under every household shrine,, must struggle to kowtow,Ralph Lauren Outlet Online, even the way to go, unstable uncle,Hollister UK Shops, each finished a head, knock on the hand,Beats by Dre, holding the man of the house,Michael Kors Outlet, shaking the two,Coach Outlet USa, with tears.”
Autore polo2014 5 martie 2014 @ 14:47
Autore Sumit 16 decembrie 2015 @ 19:08
Autore Suumit 27 ianuarie 2016 @ 08:01
Autore shivaay second day collection 21 septembrie 2016 @ 07:29

Adaugati un comentariu Adaugati un comentariu

Numele (este necesar)

Email-ul (este necesar)

Website

CAPTCHA image
Enter the code shown above:

Footersite Maximizare
Copyright 2009-2013 by Oferte Last Minute
 Condiţii de Utilizare   Privacy Statement   Oferte Agentii Turism 
Home  |  LastMinute  |  Litoral  |  SKI  |  Revelion  |  Craciun  |  CityBreak  |  VACANTE  |  Circuite  |  Hoteluri pensiuni  |  Agentii Turism  |  Zone Turistice  |  Contact