ACTE NECESARE PASAPORT | PASAPORT TURISTIC NOU | PASAPORT BIOMETRIC ACTE NECESARE PASAPORT| PASAPORT NOU| PASAPORT ACTE NECESARE | PASAPORT TURISTIC NOU| PASAPORT BIOMETRIC | DETALII PASAPORT BIOMETRIC|
Înregistrare  Autentificare 
Zone Turistice
Articole Zone Turistice

Locuri de vizitat - Afla ce poti vizita - Ghiduri Turistice

18

 

Pasaport electronic

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului European din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, România, ca stat membru, a introdus paşapoartele electronice.
            Elementul de noutate constă în introducerea mediului electronic de stocare(cipul). Cipul include datele personale existente în fila informatizată: nume, prenume, data naşterii, codul numeric personal, termenul de valabilitate al documentului, organul emitent, cetăţenia. De asemenea, acesta conţine imaginea facială şi impresiunile digitale a 2 degete pereche de la ambele mâini, cu excepţia minorilor cu varsta sub 6 ani şi persoanelor pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă.
            Faţă de paşapoartele vechi, care rămân valabile pană la expirare şi care conţin 32 elemente de siguranţă, paşapoartele electronice conţin 50 elemente de siguranţă. Ca elemente de noutate putem enumera: introducerea elementelor biometrice în cip iar cipul este introdus într-o pagină de policarbonat care asigură protecţia şi securitatea acestuia, garantând totodată autenticitatea, integritatea şi confidenţialitatea datelor, stema României în tehnologie intaglio, pagina din policarbonat - conţinând datele de identificare ale titularului şi cipul - poziţionată între coperta întâi (interioară) şi pagina 1, pagina 1 cu fotografia în umbră a titularului realizată prin imprimare inkjet, fotografia titularului gravată laser şi fotografia în umbră realizată prin perforaţie cu laser, numărul paşaportului perforat prin paginile 1-32, inclusiv în coperta a doua, iar în pagina din policarbonat gravat laser, datele informatizate citibile optic (MRZ), banda heliogravată în coperta 1, hârtia utilizată cuprinde filigrane în 3 tonuri, firul de broşare este protejat prin modalitatea de coasere, este introdus în copertă însemnul “Uniunea Europeană”, însemnul distinctiv pentru paşaport electronic.
            Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 6 ani, valabilitatea acestuia este de 3 ani.
            Termenul de eliberare este de până la 30 de zile lucrătoare.
            Contravaloarea paşaportului electronic a fost stabilită de către Compania Naţională Imprimeria Naţională - S.A. la preţul de 234 lei inclusiv T.V.A (se achită la unităţile CEC Bank), iar taxa consulară este de 32 lei (se achită la unităţile CEC Bank sau trezorerie).
      Pentru situaţii de urgenţă românii pot solicita paşaportul temporar, care se eliberează în cel mult 3 zile lucrătoare. Preţul de cost al paşaportului temporar este de 112,0 lei (80,0 lei contravaloarea paşaportului se achită la unităţile CEC Bank, 32 lei taxa consulară se achită la unităţile CEC Bank sau la trezorerie, după caz, şi 100 lei tariful suplimentar de urgenţă se achită la trezorerie), şi are un termen de valabilitate de 1 an.

sursa : Directia Generala de Pasapoarte

Paşapoarte biometrice pentru romania

 

PREMIERĂ. România este singurul stat din lume care eliberează paşaport electronic supranumit şi „biometric“, acesta fiind singurul act de identitate care cuprinde ambele elemente de identificare ale posesorului, respectiv imaginea facială şi amprenta digitală.

„Paşaportul biometric“, valabil de la începutul acestui an, este dotat cu un cip care stochează datele personale ale posesorului. Actul este emis de Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice şi are 50 de elemente de siguranţă, cu 18 mai mult decât paşapoartele actuale.

 

Sursa: www.evz.ro
Data publicarii: 04 ianuarie 2010  ora 09:06

Bucuresti: Capitala trece la pasapoarte biometrice!

Bucureştenii îşi pot depune cererile pentru eliberarea paşapoartelor biometrice începând de mâine. Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor din structura IPMB va începe centralizarea cererilor pentru eliberarea controversatelor paşapoarte cu cip electronic.

România a devenit anul trecut primul stat din lume care a început să elibereze acest tip de act de identitate, care şi amprenta digitală pe lângă clasica imagine facială. Paşaportul este dotat cu un cip care stochează datele personale, având 50 de elemente de siguranţă, cu 18 mai multe decât cel obişnuit. Primii românii care au beneficiat încă din februarie 2009 de aceste paşapoarte au fost ilfovenii.

Polemicile care ard mocnit încă de la începutul anului trecut, când de-abia se făcuse publică intenţia introducerii acestor acte, stau să se reaprindă. Mulţi dintre credincioşi spun că noile acte sunt „lucrarea Diavolului“, deoarece conţin asocierea de cifre satanice 666.

De asemenea, mai multe ONG-uri susţin că ordonanţa privind introducerea paşapoartelor biometrice încalcă drepturi din Constituţia României, precum cel la viaţă privată şi dreptul la religie.

De trei ori mai scumpe, dar mai durabile
Bucureştenii care sunt în situaţia de a-şi schimba actul de călătorie pot depune cereri la direcţia de eliberare din sediul de pe strada Nicolae Iorga nr. 27, situat în sectorul 1. Preţul paşaportului va fi de 266 de lei, iar termenul de valabilitate este de 5 ani, în timp ce paşaportul simplu costă 96,2 lei şi este valabil un an.


Sursa: www.adevarul.ro
Data publicarii: 04 ianuarie 2010  ora 09:06

 

Cetăţenii români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 248 / 2005 au garantat dreptul la libera circulaţie şi, în mod corespunzător, au dreptul la eliberarea, deţinerea şi folosirea unui paşaport în condiţiile legii.

Paşaportul face dovada identităţii şi cetăţeniei titularului şi îi dă dreptul de a ieşi şi de a intra în ţară prin oricare dintre punctele de trecere a frontierei deschise traficului internaţional de călători.
În străinătate, paşaportul dă dreptul titularului la asistenţă şi protecţie din partea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale României.
Paşaportul este proprietatea statului român.

Tipurile de documente de călătorie eliberate cetăţenilor români în condiţiile legii sunt: paşaportul diplomatic, de serviciu şi simplu, precum şi titlul de călătorie şi cartea de identitate valabilă, pentru cetăţenii români care călătoresc în statele Uniunii Europene.

Paşapoartele simple se eliberează de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, cetăţenilor români care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate.

Paşapoartele simple se păstrează de către titulari, care au obligaţia de a nu le înstrăina, cu excepţia situaţiilor în care documentele se reţin de autorităţile competente sau se depun la misiunile diplomatice ori oficiile consulare străine, în vederea aplicării vizei.

Paşapoartele simple ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani se păstrează de către părinţii acestora, reprezentanţii legali sau, dupa caz, de către însoţitori, atunci când minorii se deplasează în străinătate împreună cu alte persoane, în condiţiile prezentei legi.

Paşapoartele simple pot fi reţinute numai de către organele de poliţie, autorităţile judiciare, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, precum şi cele pentru evidenţa persoanelor, doar în cazul în care situaţia o impune, pentru exercitarea atribuţiilor specifice prevăzute de lege. În aceste situaţii autorităţile care reţin paşapoartele au obligaţia să elibereze titularului o dovada care să ateste faptul că paşaportul a fost reţinut, precum şi motivele care au stat la baza acestei măsuri.

Valabilitatea paşapoartelor simple este de:
a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 14 ani;
b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsa între 14 si 25 de ani;
c) 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani.

Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se depun personal de către solicitanţi, în ţară, la serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.

Pentru mai multe detalii, a se consulta secţiunea Baza legală

Termenele de eliberare a paşapoartelor

Termenul în care se soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare.

Termenul de soluţionare a cererilor de eliberare a paşapoartelor simple în regim de urgenţă, cu plata corespunzătoare a tarifului suplimentar de 100 RON, nu poate fi mai mare de 3 zile lucrătoare.

Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple în regim de urgenţă se depun la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.

În cazul cererilor depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, termenul pentru eliberarea paşaportului simplu nu poate fi mai mare de 90 de zile calendaristice de la data depunerii cererii.

 
Documentele necesare pentru:

a) Eliberarea sau preschimbarea paşaportului simplu:

- cererea tip model 1 şi anexa (cartonaş);
- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original şi copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original şi copie xerox. În cazul prezentării buletinului de identitate sau cărţii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
- dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului:
• 32 LEI - taxa consulară  (se poate achita la agenţiile CEC sau Trezorerie);
• 64,20 LEI - costul paşaportului (se poate achita la agenţiile CEC sau sucursalele BCR);
- paşaportul anterior, dacă este cazul.


Depunerea cererilor de eliberare a unui nou paşaport de către mandatar:

Persoanele care din motive obiective nu se pot prezenta personal, pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
În acest caz, cererile vor fi insoţite de următoarele documente:
- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate al titularului, aflate în termen de valabilitate, în original şi copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original şi copie xerox. În cazul prezentării buletinului de identitate sau cărţii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
- dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului:
• 32 LEI - taxa consulară (se poate achita la agenţiile CEC sau Trezorerie);
• 64,20 LEI - costul paşaportului (se poate achita la agenţiile CEC sau sucursalele BCR);
- paşaportul anterior, dacă este cazul;
- procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare;
- 2 foto color (dimensiune 3,5 x 4,5 cm) ale titularului. În cazul procurilor autentificate în străinătate, una dintre fotografii va fi aplicată pe procură sau pe cerere, identitatea titularului fiind confirmată de funcţionarul consular, prin semnatură şi ştampilă;
- actul de identitate, aflat în termen de valabilitate, al mandatarului, original şi copie xerox.
În situaţia depunerii cererilor la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României în străinătate ori prin procură specială autentificată de acestea, fotocopiile documentelor solicitate se certifică de către funcţionarul consular, documentele în original fiind restituite solicitantului.

b) Eliberarea paşaportului în caz de furt, pierdere, deteriorare sau distrugere:

- cerere model nr. 3
- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original şi copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original şi copie xerox. În cazul prezentării buletinului de identitate sau cărţii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
- dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului:
• 32 LEI - taxa consulară (se poate achita la agenţiile CEC sau Trezorerie);
• 64,20 LEI - costul paşaportului (se poate achita la agenţiile CEC sau sucursalele BCR);

      PIERDEREA paşaportului se declară de titular la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la autoritatea care l-a eliberat, cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou paşaport, situaţie în care titularul va declara pe propria răspundere împrejurările producerii evenimentului. În străinătate, pierderea paşaportului se declară la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României
      În cazul declarării FURTULUI paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie. FURTUL paşaportului se declară de către titular la cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitându-se eliberarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului respectiv. În cazul declarării FURTULUI paşaportului simplu în străinătate, adeverinţa va fi însoţită şi de o traducere a acesteia, efectuată de un traducător autorizat.
      În cazul DISTRUGERII paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

c) Minorii cu varsta de peste 14 ani:

Cererile (model nr. 1) vor fi însoţite de următoarele documente:
- cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate, în original şi copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original şi copie xerox. În cazul prezentării cărţii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
- dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului:
• 32 LEI - taxa consulară (se poate achita la agenţiile CEC sau Trezorerie);
• 64,20 LEI - costul paşaportului (se poate achita la agenţiile CEC sau sucursalele BCR);
- paşaportul anterior, dacă este cazul;
- declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul cu privire la eliberarea unui paşaport simplu pentru minor;
- certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox, în cazul în care se prezintă doar declaraţia unuia dintre părinţi.

Declaraţiile privind acordul cu privire la eliberarea paşaportului simplu pentru minor pot fi date în faţa funcţionarului care primeşte cererea. În acest caz, se prezintă şi actele de identitate valabile ale părinţilor, în original şi copie xerox.
Declaraţiile pot fi autentificate în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, precum şi în faţa autorităţilor străine, acestea din urmă trebuind să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961.

În cazul declaraţiilor autentificate de autorităţile străine, care îndeplinesc condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau au aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961, vor fi prezentate atât originalul, cât şi o traducere legalizată.

d) Minorii cu vârsta de până la 14 ani:

FACILITĂŢI PENTRU MINORI
Includerea în paşaportului părinţilor şi eliberarea paşaportului simplu pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu necesită prezenta copilului la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple. Mai mult, includerea minorilor în paşapoartele părinţilor odată cu emiterea paşapoartelor acestora, este scutită de plata taxelor consulare. În cazul includerii ulterior eliberării paşapoartelor părinţilor, taxele sunt următoarele:
- 3 LEI - taxa consulară - pentru titularul paşaportului
- 3 LEI - includerea - pentru fiecare minor ce urmează a fi inclus.

Cererile pentru includerea (cerere model nr. 4) în paşapoartele ambilor părinţi sau în paşaportul unuia dintre aceştia trebuie să fie însoţite de următoarele documente:
- certificatul de naştere al minorului, în original şi copie xerox;
- declaraţia celuilalt părinte prin care îşi exprimă acordul cu privire la includerea minorului sau certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului ramasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox;
- actele de identitate ale părinţilor sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original şi copie xerox.

Declaraţiile privind acordul cu privire la includerea minorului pot fi date în faţa funcţionarului care primeşte cererea. În acest caz, se prezintă şi actele de identitate valabile ale părinţilor, în original şi copie xerox. Declaraţiile pot fi autentificate în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, precum şi în faţa autorităţilor străine.
În cazul declaraţiilor autentificate de autorităţile străine, care îndeplinesc condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau au aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961, vor fi prezentate atât originalul, cât şi o traducere legalizată.
La depunerea cererii vor fi prezentate, pe lângă documentele necesare, şi 2 fotografii color identice, cu dimensiunile 35 x 45 mm pentru paşaport individual şi cu dimensiunile 25 x 35 mm pentru includerea în paşaportul unuia dintre părinţi. Confirmarea fotografiei reprezentându-l pe minor se face de către părinţi în faţa funcţionarului care primeşte cererea la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al localităţii de domiciliu.

d.A. Cererile care privesc INCLUDEREA (cerere model nr. 4) în paşapoartele ambilor părinţi sau în paşaportul unuia dintre aceştia vor fi însoţite de următoarele documente:
- certificatul de naştere al minorului, în original şi copie xerox;
- declaraţia celuilalt părinte prin care îşi exprimă acordul cu privire la includerea minorului sau certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox;
- actele de identitate ale părinţilor sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original şi copie xerox;
În cazul includerii ulterior eliberării paşapoartelor parinţilor, taxele sunt urmatoarele:
• 3 LEI - taxa consulară (se poate achita la agenţiile CEC sau Trezorerie);
• 3 LEI - includerea;
Declaraţiile privind acordul cu privire la includerea minorului pot fi date în faţa funcţionarului care primeşte cererea. În acest caz, se prezintă şi actele de identitate valabile ale parinţilor, în original şi copie xerox.
Declaraţiile pot fi autentificate în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, precum şi în faţa autorităţilor străine, acestea din urmă trebuind să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevazute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961.
Cererile pentru includerea minorului ulterior eliberării paşapoartelor parinţilor se depun numai la sediul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple.

d.B. Cererile care privesc ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, de reprezentantul legal.
Cererile pot fi formulate doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.
Atunci când, din motive obiective, nici unul dintre părinţi nu se poate prezenta la serviciul public comunitar, cererile prevăzute mai sus, pot fi formulate de o persoană împuternicită de către părinţi prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
Cererile vor fi însoţite de următoarele documente:
- certificatul de naştere al minorului, în original şi copie xerox;
- dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului:
• 32 LEI - taxa consulară (se poate achita la agenţiile CEC sau Trezorerie);
• 64,20 LEI - costul paşaportului (se poate achita la agenţiile CEC sau sucursalele BCR);
- paşaportul anterior, dacă este cazul;
- actele de identitate ale părinţilor sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original şi copie xerox;

Persoanele domiciliate în municipiul Bucureşti pot depune cererile pentru eliberarea paşapoartelor la ghişeele special amenajate, amplasate în incinta secţiilor de poliţie de sector:
Sector 1 - Secţia 4, Secţia 5
Sector 2 - Secţia 6, Secţia 8
Sector 3 - Secţia 12
Sector 4 - Secţia 14
Sector 5 - Secţia 17, Secţia 18
Sector 6 - Secţia 21, Secţia 22,
cât şi la Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor al mun. Bucureşti - din str. Nicolae Iorga nr. 27, sector 1.

e) Eliberarea adeverinţelor privind dreptul la libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate:
- cererea formulată în scris de solicitant, care trebuie să cuprindă: nume, prenume, data şi locul naşterii, domiciliul stabil, seria şi numărul paşaportului şi motivul pentru care solicită adeverinţa;
- copii ale paşaportului şi actului de identitate;
- chitanţa prin care face dovada achitării taxei consulare în valoare de 22 LEI;

Sursa: http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/index7.htm

Important :

Vechile pasapoarte nu se mai prelungesc.


Pentru a obtine un nou pasaport trebuie sa va adresati Serviciilor de Evidenta Informatizata a Persoanei (SEIP) de la locul de domiciliu.
Nu mai trebuie sa veniti cu fotografiile pentru ca prelucrarea pozelor se va face aici.


Acte necesare pentru eliberarea unui pasaport nou / schimbati pasaportul :


1.Formulare de cerere (completate de mana,preferabil cu culoare neagra,cu majuscule)
2.Buletin de identitate,avind inscris in mod obligatoriu codul numeric personal si xerox(numai in
partile ce contin datele de identitate,fotografia si mentiunile privind domiciliul si resedinta)
3.Certificatul de nastere in original si copie xerox
4.Chitantele privind achitarea taxelor legale de emitere a pasaportului:
- taxa reprezentand costul pasaportului si al operatiunilor de emitere in valoare de 64,20 RON,
in contul R.A.A.P.P.S. - la CEC
- taxa consulara in valoare de 32 RON

5.Fotografiile se realizeaza la ghiseul unde se depun actele pentru eliberarea pasaportului.
6.Pasaportul detinut anterior - daca aveti
7.In cazul schimbarii numelui ,cele trei situatii posibile sunt:
- certificat de casatorie
- hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila (divort)
- decizie administrativa(schimbare nume la cerere)

Termenul legal de eliberare a pasaportului e de 20 de zile.In situatii de urgenta,prevazute de lege ( decesul unei rude in strainatate,citatie intr-un proces din strainatate, alte motive temeinic justificate ), solicitantul se prezinta in audienta pentru a obtine un pasaport in regim de urgenta.
In cazuri de urgenta , pasaportul se elibereaza in cel mult 48 de ore si se va plati ( la ghiseul Serviciilor de Evidenta Informatizata a Persoanei ) o taxa de urgenta de 100 RON


Acte necesare pentru eliberarea pasaportului individual al minorului
care nu a implinit varsta de 14 ani :


Actele se depun de catre parinti ori reprezentantul legal,care vor prezenta,in scris,o asemenea solicitare
Prezenta parintilor la ghiseul SEIP e obligatorie.
1.Formulare de cerere (completate de mana,preferabil cu culoare neagra,cu majuscule)
2.Buletin de identitate + certificate nastere,in original si xerox al parintilor ori al reprezentantului legal
3.Certificatul de nastere al copilului ( in original si copie xerox )
4.Chitantele privind achitarea taxelor legale de emitere a pasaportului:
- 32 LEI - taxa consulară (se poate achita la agenţiile CEC sau Trezorerie);
- 64,20 LEI - costul paşaportului (se poate achita la agenţiile CEC sau sucursalele BCR);

5.Consimtamantul scris al ambilor parinti ori al reprezentantului legal,dat in fata notarului public
sau,ca exceptie,in fata lucratorului desemnat pentru primirea cererilor.


Caracteristici pasaport :

Contine 34 de elemente de siguranta.
Coperta de culoare rosu inchis,125 milimetri lungime,88 de milimetri latime si contine 32 de pagini.
Termen de valabilitate de 5 ani si un termen de prelungire de inca 5 ani.
Persoanele expulzate de statele cu care Romania a incheiat acorduri de readmisie li se va suspenda dreptul de folosire a pasaportului,de la 6 luni la 3 ani.
Pentru noul pasaport - indicativul de tara va fi schimbat din ROM in ROU


Pentru persoanele care si-au pierdut pasaportul,obtinerea unuia nou este posibila numai dupa publicarea pierderii in Monitorul Oficial.In cazul in care solicita eliberarea altuia in regim de urgenta,acestia trebuie sa se incadreze urmatoarelor situatii :urgente medicale care necesita tratament in strainatate,decesul unei rude apropiate in afara tarii,citarea la un proces etc.;

Actele se depun personal,iar pasaportul se ridica numai de titular,care va semna de primire.Pentru includerea copiilor sub 14 ani in pasaport se vor depune : certificatul de nastere al copilului,original si copie xerox ; doua fotografii color (3,5 pe suport de hirtie);consimtamintul scris al
celuilalt parinte(dat in fata lucratorului de la pasapoarte sau notar )in situatia includerii numai la un parinte.


Pasapoarte electronice din 2007
De la 1 ianuarie 2007, romanilor li se vor elibera primele pasapoarte electronice cu date biometrice. Adica, pasaportul contine un cip electronic in locul fotografiei de identitate, diminuand posibilitatile de falsificare, sustin autoritatile. „In prima faza, pasapoartele electronice vor contine numai imagini faciale, iar intr-un interval de 36 de luni vom reusi sa inscriem si amprentele digitale“, spune Mariana Alexandreanu, purtator de cuvant al Directiei Generale Pasapoarte. Pentru eliberarea noilor pasapoarte se va plati o taxa consulara, care nu a fost inca stabilita de autoritati. Pana in ianuarie 2007, romanii vor primi pasapoarte dupa modelul actual, valabile zece ani, contra sumei de 64,2 lei noi pentru documente si a unei taxe consulare de 32 lei noi. Romania trebuie sa introduca noul tip de pasaport din momentul integrarii in Uniunea Europeana. (C.C.)

Sursa: www.bizwords.ro/Averea
Stire publicata Joi, 27 aprilie 2006 - ora 18,00Posted in: Vize Pasapoarte


TAGS: pasaport
Comentarii

polo2014
# polo2014
5 martie 2014 14:45
I know everyone will be gripped in winter, frozen through in one,http://www.guccishoesfactories.net/, cold morning,Canada Goose Outlet, the next day,Sacs Longchamp Pairs, would never see the sun,North Clearance Outlet Online, every life will experience, their winter,Burberry Outlet Online, alone and slowly turn cold,Coach Outlet Online, who can not help anyone,Marc Jacobs Outlet, that cold winter,Michael Kors Outlet Online, my father leaning scrawny uncle,North Jackets Clearance, house to house in the snow,Ralph Lauren UK, to the village young,Gucci Factory Outlet, and old man on New Year's,Coach Factory, under every household shrine,, must struggle to kowtow,Ralph Lauren Outlet Online, even the way to go, unstable uncle,Hollister UK Shops, each finished a head, knock on the hand,Beats by Dre, holding the man of the house,Michael Kors Outlet, shaking the two,Coach Outlet USa, with tears.
wq123
# wq123
25 mai 2016 06:54

- Andy nfl bengals Murray replica handbags is ugg australia back fake rolex in oakley sunglasses outlet the ralph lauren outlet Australian hollister kids Open final. time new balance store for the Miami Heat. James cheap basketball shoes scored 32 points, Wade designer handbags added softball bats 22 toms outlet points and eight nike roshe assists, and nfl panthers the replica watches Heat toms outlet trailed nfl azcardinals by ralph lauren outlet 11 nike shoes outlet early longchamp handbags in the baseball bats second half before running away louboutin outlet to nfl browns a air max shoes 107-88 victory polo ralph lauren outlet over the montre pas cher New converse outlet Orleans Pelicans jordan shoes on nike store Tuesday louboutin night.WINNIPEG vans shoes -- nike air max The burberry handbags Winnipeg nba jerseys Jets longchamp didnt know Thursday www.tommyhilfiger.nl whether vans schuhe theyd michael kors outlet online have air max Evander dallas mavericks jersey Kane coach factory outlet online for abercrombie the designer handbags St. kobe bryant jersey Louis wedding dresses uk Blues nfl rams this ralph lauren online week, swarovski crystal but they nike mercurial were denver nuggets still relieved their abercrombie and fitch kids star forward cheap michael kors wasnt vans outlet seriously ralph lauren injured. replica watches "It uggs turned out to michael kors outlet online be prada outlet a day-to-day ray ban sunglasses injury, not severe, lets michael kors purses put nike air force it los angeles clippers that burberry outlet online way," nfl ravens coach Claude michael kors australia Noel said after nfl buccaneers practice. Kane supra men shoes went down during practice tory burch sandals the day toms.com before, after getting marc jacobs outlet tangled baseball jerseys with reebok Anthony mcm handbags Peluso nfl dolphins on pandora rings the boards, and had to tiffany und co be barbour mens jackets helped off michael kors outlet online sale the hilfiger outlet ice favouring ray-ban sunglasses his converse chucks right nfl texans leg. converse shoes It looked nike free shoes like Peluso fell air jordan retro on the leg and it huaraches might longchamp outlet have air jordans been Kanes gsw jerseys knee that was cheap eyeglasses injured. asics gel Noel lulu lemon said pandora jewellery the polo ralph lauren left hermes bags wingers true religion jeans women status ray ban sunglasses for Fridays game free running was uncertain but memphis grizzlies he utah jazz hadnt nike.se been ruled out. philadelphia 76ers jersey "Potential burberry yes, northface well nfl chargers have to nfl patriots wait Nike Free Shoes and prada see." If he doesnt play, air jordan shoes he will oakley outlet be missed. barbour outlet Kane has been one bos jersey of Winnipegs zapatillas nike more abercrombie reliable forwards polo outlet online this season, michael kors v?skor with lululemon outlet three cheap oakley sunglasses goals, mcm bags two hilfiger assists cheap nike shoes and polo ralph a flat iron team-leading 34 puma shots burberry sale on goal. nfl redskins His energy michael kors and swarovski more gucci physical game kate spade has burberry handbags seen him gucci handbags move from the michael kors outlet second to ray ban wayfarer the nop jerseys top line. He isnt michael kors the only injured mia jersey player sac jerseys as oakley prescription the nfl eagles Jets play their new balance shoes eighth game jordans for sale Friday. adidas shoes Winnipegs tommy hilfiger forward russell westbrook jersey lines in chanel sunglasses particular true religion have beats audio been kate spade outlet taking nike huarache a beating ralph lauren uk over free run the nfl bears intense polo ralph lauren early ray ban outlet schedule. Centres nfl colts Bryan Little portland trail blazers and Jim nfl seahawks Slater missed washington wizards practices michael kors handbags this week north face jackets for what tiffany Noel coach factory outlet online termed gucci shoes "maintenance," although lululemon he timberland outlet says hollister online shop deutschland it jordan release dates looks nfl jaguars like both ugg australia would thomas sabo be ready pandora bracelets Friday. pandora Right wing Chris michael kors bags Thorburn, ugg boots however, nfl packers has michaelkors.com been placed coach factory outlet online on suns jerseys the roche run injury list and the Jets have roshe run called nfl lions up Patrice Cormier from the nike huaraches St. new balance Johns IceCaps the north face in case coach outlet hes tiffany jewelry needed. uhren Whether he burberry outlet online sees ralph lauren any ice time tory burch sale likely depends ferragamo shoes on cheap oakley sunglasses who burberry online shop else is nike free 5.0 fit bottega veneta enough to play. Cormier true religion jeans outlet played coach outlet online 10 hogan games but ralph lauren uk not a burberry outlet online lot longchamp taschen of minutes hollister with oakley the Jets nike air max 2015 last christian louboutin season converse and pistons jersey was happy iphone 4s cases to get michael kors purses the call, although nike tn requin he moncler outlet online didnt answer kate spade outlet online it. He said abercrombie he valentino shoes outlet was ghd hair straighterners in uggs outlet a roshes movie theatre michael kors outlet and coach factory outlet online when he left cleveland cavaliers jerseys he woolrich clearance noticed he chi hair had thomas sabo uk missed michael kors outlet online sale 14 burberry handbags calls- Andy juicy couture Murray is back in the coach outlet Australian Open michael kors outlet online final.om/Authentic-Fernando-Manchester-City-Jersey/ jerseys from china . chicago bulls The tommy hilfiger alley-oop air max 90 looked new balance easy nfl 49ers -- just wholesale handbags like tiffany and co everything swarovski jewelry else longchamp after abercrombie.com halftime for levis outlet store the gucci belts Miami Heat. James nike.dk scored beats by dre 32 points, oakley Wade wedding dresses added prada outlet 22 chanel purses points and eight rolex assists, mont blanc pens and north face pas cher the ray ban zonnebril Heat prada sunglasses trailed by nfl chiefs 11 nfl falcons early in charlotte hornets jersey the second the north face outlet half nba jerseys before running salomon schuhe away to timberland homme a nike air 107-88 toms outlet victory oakley over the gafas oakley New Orleans burberry Pelicans nba jerseys on ferragamo Tuesday night.WINNIPEG -- gucci shoes outlet The air max 2015 Winnipeg Jets ralph lauren shirts didnt north face know Thursday rayban sunglasses whether instyler ionic styler theyd have air max 2014 Evander ray ban sunglasses outlet Kane adidas.de for the St. michael kors bags Louis Blues this week, mcm backpack outlet but they nike.com were still relieved harrods london their houston rockets star uggs forward wasnt seriously coach purses injured. scarpe hogan "It uggs turned out to be bcbg dresses a michael kors bags day-to-day injury, nike outlet not tory burch shoes severe, lets beats audio put it polo ralph lauren that nfl titans way," ugg coach Claude cheap ray ban Noel ray bans said timberland boots after nfl jets practice. rayban Kane hermes outlet went swarovski down ralph lauren polo during practice celine handbags the day ralph lauren factory store before, asics after louboutin getting clothing websites tangled oakley sunglasses with Anthony nfl raiders Peluso the north face outlet on toms shoes the ray ban outlet boards, and ugg had nike air to be ray ban helped off air max 95 the ice favouring his adidas superstar right leg. prada handbags It tory burch shoes looked milwaukee bucks like Peluso fell san antonio spurs on uggs the leg and burberry outlet it gooses might have been Kanes moncler women jackets knee wedding dresses uk that was coach purses injured. Noel marc jacobs handbags said jimmy choo shoes the left air jordan wingers toms shoes status the north face for Fridays polo ralph lauren outlet game relojes especiales was nets jersey uncertain minnesota timberwolves but mcm bags he hadnt been ralph lauren outlet online ruled cheap oakley sunglasses out. oakley sunglasses cheap "Potential yes, coco chanel well burberry bags outlet have burberry uk to long champ wait the north face and see." uggs outlet If he doesnt cheap true religion play, he coach factory online will beats by dre be missed. Kane has adidas sneakers been one gucci shoes of Winnipegs more nfl saints reliable bottega forwards hollister co this bcbg max azria season, adidas.se with michael kors bags three rayban goals, polo ralph lauren outlet online two assists salvatore ferragamo and cheap oakley a air max 90 team-leading 34 nike outlet store shots coach bags on michael kors bags goal. His uggs energy nfl steelers and giuseppe shoes more longchamp outlet physical game has tiffany and co seen him nfl cowboys move nike free run from oakley outlet online the supra footwear second to christian louboutin shoes the top line. He isnt nike outlet the ugg boots clearance only injured player ray ban as swarovski australia the ed hardy clothing Jets adidas play replica rolex their nike huaraches eighth rolex replica game bebe dresses Friday. mizuno running shoes Winnipegs ugg australia forward lines calvin klein in mcm handbags particular michael kors have pandora been taking nike online a beating over knicks jerseys the intense early schedule. Centres nike air max Bryan michael kors outlet Little and timberland shoes Jim toms shoes outlet Slater coach handbags outlet missed practices michael kors handbags this oakley sunglasses week uggaustralia.com for coach bags what nfl bills Noel mcm outlet termed coach outlet store "maintenance," although he giuseppe zanotti says it nike air max 2014 looks canada gooses outlet like both babyliss would be ray ban ready Friday. Right lululemon canada wing abercrombie and fitch Chris Thorburn, tommy hilfiger outlet stores however, coach outlet sale has maccosmetics.com been nike roshe placed michael kors handbags on puma outlet store the injury nike outlet list replica watches and gucci outlet the gucci mens shoes Jets michael kors outlet online have omega watches called nike mercurial vapor up insanity calendar Patrice new balance Cormier from nfl vikings the St. Johns iphone 5 cases IceCaps in tommy hilfiger online shop case roshe run hes nfl giants needed. ray ban sunglasses Whether he chanel sees any ice cheap oakley time louboutins likely depends watches on michael kors canada who air max else burberry handbags is ralph lauren fit shoes on sale enough north face backpacks to oakley sunglasses outlet play. hair straightener Cormier abercrombie fitch played orlando magic 10 lululemon australia games but not adidas neo a nfl jerseys lot of minutes coach outlet with pandora the Jets hollister clothing store last toronto raptors season soccer shoes and p90x workout schedule was wedding dresses happy michael kors to swarovski get toms outlet the north face outlet call, coach factory outlet although he didnt answer it. He said indiana pacers he was cheap glasses in dre beats a movie nike air max theatre hermes birkin and when red bottoms he left nike.de he tiffany and co noticed he juicy couture clothings had mac cosmetics missed jimmy choo 14 calls

nfl broncos

Pune comentariu

Doar utilizatorii inregistrati pot pune comentarii.
Stiri Turism
Cuba se aşteaptă la 2,5 milioane de turişti străini în 2010
Cuba a aprobat construcţia unor proiecte rezidenţiale legate de staţiuni, anunţa ministerul turismului,...
Cei mai mulţi români care au plecat în vacanţă de 1 mai au ales destinaţiile interne
Aproape 100.000 de români au fost în vacanţă de 1 mai în ţară sau în străinătate. .Studiul arată că 86.500 de oameni au preferat turismul intern, în timp ce în străinătate au plecat de opt ori mai puţini, adică 11.000 de persoane.
Footersite Maximizare
Copyright 2009-2013 by Oferte Last Minute
 Condiţii de Utilizare   Privacy Statement   Oferte Agentii Turism 
Home  |  LastMinute  |  Litoral  |  SKI  |  Revelion  |  Craciun  |  CityBreak  |  VACANTE  |  Circuite  |  Hoteluri pensiuni  |  Agentii Turism  |  Zone Turistice  |  Contact